Concordante-publicaties.nl

Veel Bijbelvertalingen bevatten menselijke interpretatie, en ook onze eigen blik wordt vaak gekleurd door onze opvattingen. Hoe weten we dan wat er echt geschreven staat?

Op de website Concordante-publicaties.nl* kunt u een letterlijke, consequente vertaling vinden, de NCV (Nederlandse Concordante Vertaling), en daarnaast artikelen, commentaren en studies lezen die u allemaal willen wijzen op Zijn Woord, in het bijzonder op het evangelie van Paulus.

“Opdat we Hem beter mogen leren kennen!”

Ga naar Concordante-publicaties.nl*

*De webadressen concordantie-publicaties.nl, concordante-vertaling.nl en concordantevertaling.nl verwijzen alledrie naar dezelfde website.