Jaarplan jongerenwerk

Op Mijn EH kunt u lezen wat het jaarplan voor het jongerenwerk is voor het seizoen 2016-2017. Het is toegelicht tijdens de informatieavond in oktober 2016.

De agenda is onder voorbehoud. Let vooral op de aankondigingen via de mail en whatsapp.

Vind meer over gezinnen, jongeren, nieuw