Nederlandse Concordante Vertaling

Gemeente Eben-Haëzer en Stichting E-H Depot brengen concordante vertalingen, Bijbelstudies én studietools samen op een nieuwe website: www.concordante-publicaties.nl*. Concordant vertalen sluit interpretaties zoveel mogelijk uit door uit te gaan van een zo consequent mogelijke vertaling van de grondtekst van de Bijbel. Met deze website kan iedereen die dat wil, aan de slag met deze vertaling.

Ga aan de slag met de Nederlandse Concordante Vertaling op 

Concordante-publicaties.nl*

*De webadressen concordantie-publicaties.nl, concordante-vertaling.nl en concordantevertaling.nl verwijzen alledrie naar dezelfde website.

Vind meer over studiemateriaal