Uitzonderlijke Rijkdom

Uitzonderlijke Rijkdom, of kortweg UR, zo heet het blad, dat op onze website is te lezen en onderaan deze pagina is te downloaden. De eerste uitgave is in bladvorm in januari 2015 verschenen.

Deze uitgave is mede bedoeld om als naslagwerk te kunnen gebruiken. Wij zullen proberen om binnenkort een index te maken met begrippen, die in de diverse kwartaaluitgaven genoemd en uitgewerkt werden. 

De omslag lijkt veel op die van het boekje met zes concordant vertaalde brieven van de apostel Paulus. Dit is gedaan om het onderlinge verband hiermee aan te geven. Er is inmiddels een luxe bewaarcassette beschikbaar gekomen waarin deze studiebladen opgeborgen passen om deze later opnieuw makkelijk te kunnen terugvinden. Hierin passen trouwens ook ander uitgaven op A5 formaat. 

Wanneer er behoefte zou zijn aan antwoorden op vragen, kan dit ook als rubriek worden opgenomen. Wij wachten hiervoor op jullie initiatief, als lezers van de UR. De redactie verwelkomt bijdragen, die geplaatst kunnen worden en zal eventueel aanbod van u bestuderen, maar misschien niet altijd kunnen plaatsen. 

De leden van de redactie zijn zelf ook bezig met het schrijven van studies of met het vertalen of overnemen van bestaande artikelen uit concordante bronnen. Zo spoedig mogelijk nadat de kwartaaluitgave in bladvorm is verschenen, zal deze ook op onze website gepubliceerd worden. Wij wensen u leesplezier en geestelijke opbouw toe met het lezen van deze artikelen.

Voor opmerkingen kunt u de redactie bereiken via het contactformulier op deze website. U kunt ons natuurlijk ook even aanspreken.

De redactieleden zijn, in alfabetische volgorde: Gijs Bernouw en Date Gorter.

Hartelijke groet,

in Christus verbonden,

de redactie

Edities 2015

Edities 2016

2015-01

2016-01
2015-02
2015-03
2015-04

Vind meer over studiemateriaal, ur, magazine