Wie wij zijn

Gemeente Eben-Haëzer is een gezinsgemeente in Rotterdam. We zijn een warme gemeenschap, waarin we met elkaar op zondagmorgen Gods woord openen en bestuderen en Hem eren in woord, gebed en door het zingen van liederen.