Bijbelstudie het koninkrijk in de brieven van de apostel Paulus

Wat betekent het koninkrijk Gods en het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde in de brieven die de apostel Paulus geschreven heeft?

De studie wordt geleid door Pieter van ‘t Veer vanuit de Aker.
22 januari 2014