Gebedsgroepen

Eigenlijk zijn dit dankgroepen! We danken God voor wat Hij ons in genade schenkt, dag in dag uit. En we doen voorbede voor de gemeente en haar leden.

Er zijn diverse gebedsgroepen in de gemeente actief. Er is een vrouwen- en een mannengroep. Tijdens een bijeenkomst wordt ook altijd teruggeblikt op de laatste zondagsdienst.

  • De gebedsgroep voor mannen is op maandagavond bij de familie Boukema. 
    Contactpersoon: Ruud Boukema.
  • De gebedsgroep voor vrouwen is eens per maand op woensdagochtend bij de familie Van Velde. 
    Contactpersoon: Corine van Velde.

Hoe ziet  de gebedsgroep voor vrouwen er eigenlijk uit? Wordt er alleen maar gebeden?

Nee hoor! De ochtend begint om 10.00 uur. We drinken  koffie en er is tijd om even ongedwongen met elkaar te praten.         

Om ongeveer 10.15 uur blikken we terug op de zondagsdienst door het Bijbelgedeelte te lezen wat voor de predicatie besproken is. 

Met elkaar  praten we over de inhoud. Ben je niet in de dienst geweest, dan is dat helemaal geen probleem!

Wat sprak jou aan in dit Bijbelgedeelte of in de preek? Vaak ontstaan hier de mooie gesprekken, waarin zeker ook de praktijk van het leven naar voren komt. Hoe kun je Gods Woord léven? Hoe pak je de dingen aan in je gezin?

 We vervolgen de ochtend met dankgebed. Ieder is vrij om wel of niet hardop  te danken. Een mooi moment, waarin we God zoeken en Hem de dank brengen voor wat Hij in ons leven doet.

We eindigen de ochtend met nog een kop koffie en tussen 11.00 uur / 11.30 uur gaat ieder weer zijns weegs!

Wil je er een keer bij zijn? Dan ben je van harte uitgenodigd!