Vasten

Op 15 april 2015 werd nagedacht over het vasten. Dat wordt steeds populairder onder christenen, ook evangelische. Daarom goed om na te kijken aan de hand van de Schrift wat daarvan vermeld staat.

De vraag is, of het een bijbels gegeven is. Moeten wij vasten? En:
wat is vasten? Wat doe je dan en wat gebeurt geestelijk? Paulus
spreekt erover? Zo ja, hoe? Dat en meer kwam aan de orde op
deze avond.

Leestekst