Jongerenleiding

Het kan handig of gewoon leuk zijn om te weten welke mensen op dit moment lid zijn van de jongerenleiding, dus hieronder een korte beschrijving!

Jongerenleiding:

Thijs Amersfoort en Emma Breure zijn op dit moment jongerenleiding. Nienke Amersfoort-Van Duijn ondersteunt hen. Daarnaast zijn Patrice & Michelle Schimmel tijdens de jongerenweekenden en jongerenkampen aanwezig als jongerenleiding.


Ik ben Thijs Amersfoort en ik ben getrouwd met Nienke Amersfoort-van Duijn.

Ik heb de talen van de Bijbel gestudeerd in Leiden: Hebreeuws, Aramees en ook hier en daar wat Grieks. Niets heerlijker dan een woordvorm uitpluizen of een grammaticaal verschijnsel terugzoeken in de geschiedenis. Al studeer ik vooral de talen zelf, ik doe het om zo de Bijbel beter te kunnen begrijpen. Ik doe dan ook al een aantal jaren, niet erg verrassend, vooral veel Bijbelstudies bij de jongeren. Hoe mooi is het ze mee te nemen naar een oude tekst, goed te kijken wat er staat en laten zien wat dit betekent voor hun eigen leven?

Mijn hobby’s zijn wat eenzijdig: Bijbel en studieboeken lezen, studeren, vertalen, apps bouwen om Bijbel te lezen en meer van dat soort dingen.


Emma Breure

Patrice en Michelle Schimmel

Hallo allemaal, wij zijn Patrice Schimmel en Michelle Schimmel-de Winter. Vanaf jongs af aan betrokken bij Eben Haezer. En zelf als kind en jongere altijd de zomerkampen en weekenden bezocht. Eveneens zijn wij allebei een tijd kinderkampleiding geweest. In Maarn hebben wij elkaar ook ontmoet als 14-jarigen tijdens een jongerenkamp en hier mochten wij elkaar 5 jaar later het ja-woord geven (2009).  Wij wonen in Hengelo, in het mooie Twente. En zijn inmiddels twee prachtige zoons rijker, Senna en Eden. Senna bezoekt sinds vorig jaar ook het kinderkamp. 

Wij hebben goede herinneringen aan de jongerenkampen/weekenden en daarom willen wij hier heel graag een bijdrage aan leveren. Dit idee ontstond een aantal jaar geleden in het D-kamp toen gevraagd werd of wij iets voor de jongeren konden organiseren. Wij hebben toen gedurende deze week met z’n tweeën Bijbelstudie gegeven aan de jongeren in dat kamp. Dit hebben wij nog een aantal keer in verschillende periodes de jaren erna gedaan. 

Nu er vraag was naar nieuwe jongerenleiding wilden wij dit graag oppakken. Om zo hopelijk een fijne bijdrage te kunnen leveren aan de jongerenperioden. Omdat wij in Hengelo wonen, zullen wij alleen als jongerenleiding in de weekenden/kampen betrokken zijn. 

Patrice werkt als ambulant begeleider met kinderen/jongeren met autisme. Dit doet hij als ZZP’er. Michelle is werkzaam op een Montessori kinderdagverblijf in Hengelo als leidster. 

Als gezamenlijke hobby maken wij geregeld tijd voor elkaar om gezellig te eten/iets te drinken.  Patrice zijn hobby is voetbal. Ook beluistert hij in zijn vrije tijd graag Bijbelstudies. Michelle’s hobby is haar musicalvereniging en zingen.