Stichting en vereniging

Binnen gemeente Eben-Haëzer heeft Stichting E-H Depot Nederland als doel het evangelie van genade te verkondigen. Praktische zaken binnen onze gemeente zijn geregeld binnen de vereniging Eben-Haëzer. De vereniging heeft als doel de gemeente op organisatorisch vlak te ondersteunen. Stichting en vereniging hebben dezelfde bestuursleden.