Zondagsdienst 1 juni 2014

De apostel Paulus leert dat God Redder is van alle mensen. Dit veroorzaakt moeite, inspanningen en smaad. Paulus geeft een zevental richtlijnen aan Timoteüs om een voorbeeld te worden voor de gelovigen. Deze richtlijnen zijn ook bedoeld voor iedere gelovige die wil groeien naar geestelijke volwassenheid en die een bruikbaar instrument wil zijn van God.

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: De zeven richtlijnen van Paulus

Powerpoint presentatie: