Info vereniging

De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift als Gods Woord. Het doel van de vereniging is het op organisatorisch vlak ondersteunen van de gemeente Eben-Haëzer gevestigd te Rotterdam. Daarmee wordt beoogd de verkondiging door de Gemeente in woord en geschrift van het evangelie der genade, zoals Paulus dit bekend maakte door openbaring van Christus Jezus, te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het op verzoek van de Gemeente Eben-Haëzer organiseren en/of ondersteunen van activiteiten uitgaande van de Gemeente. 
  • Het in stand houden van gebouw “De Aker” te Rotterdam en het “Recreatiecentrum Eben-Haëzer” te Woudenberg. 
  • Andere wettige middelen, die aan het doel van de Vereniging beantwoorden.

Administratieve gegevens

  • KvKnummer 40342515
  • RSIN-nummer: 007113961
  • Het Ambacht 8, 2903 PJ, Capelle aan den IJssel
  • Rekeningnummer: NL93 INGB 0003 3151 64 t.n.v. Vereniging Eben-Haëzer te Nieuwerkerk aan den IJssel.
  • Opgericht 8 september 1907.

Samenstelling van het bestuur

Yuri KweekelVoorzitter
Martijn KruisingaSecretaris
Erwin de GeusPenningmeester
Gabriëlle SnijdersBestuurslid

Financiële overzichten Vereniging Eben-Haëzer

Download hier de financiële overzichten van de vereniging.

Beleidsplan Vereniging Eben-Haëzer

Vereniging Eben-Haëzer is een zogenoemde ANBI-instelling: een instelling die is gemarkeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uit de aanwezigheid van deze ANBI-status vloeit de verplichting voort om een beleidsplan op te stellen en (de hoofdlijnen ervan) te publiceren op de internetsite van de vereniging. Het hieronder te downloaden document bevat daarom het beleidsplan van vereniging Eben-Haëzer.

In het beleidsplan legt het bestuur van de vereniging het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van januari 2022. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien noodzakelijk. Dit beleidsplan blijft van toepassing zolang er geen nieuwe versie van het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de vereniging.

Download hier het Beleidsplan Vereniging Eben-Haëzer.