Zondagsdienst 12 januari 2014

Voorafgaand aan dit gedeelte zegt Paulus dat hij zich inspant als een atleet in een wedstrijd, om de prijs te winnen (de prijs van de roeping Gods die van boven is). Israël wil God gebruiken voor wat zij begeren naar het vlees. Als voorbeeld de gebeurtenissen in de woestijn. God had in hen geen welbehagen, ook al waren zij allen verlost uit Egypte. Beproevingen zijn geen teken dat God geen behagen in ons heeft. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde, die is in Christus Jezus onze Heer. God geeft draagkracht in onze beproevingen en werkt het uit tot Zijn heerlijkheid.

Liturgie

Spreker: Sigo Amersfoort

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Israël als voorbeeld: afsluitingen der eonen: God is trouw