Zondagsdienst 13 april 2014

Kort voor de intocht in Jeruzalem overdenkt Simon, bijgenaamd Petrus, hoe zijn leven is verlopen, nadat Jezus hem heeft geroepen als discipel. Er zijn veel wonderen en tekenen gebeurd, veel mensen hebben Jezus ontmoet. Nu zijn Jezus en de discipelen aangekomen bij Jeruzalem en Jezus heeft Zijn lijden en sterven aangekondigd. Wat kan het betekenen als Jezus zegt: Ik moet lijden, sterven en opstaan. Het lijkt voor Simon een teleurstelling als zijn geliefde Rabbi dit zegt, want de hoop was op Hem gevestigd. Toch heeft God iets heel bijzonders in petto!

Liturgie

Spreker: Tjerk Voorwinden

Predicatie

Spreker: Ruud Boukema