Zondagsdienst 15 juni 2014

Zoals een sporter traint en tijdens de wedstrijd zijn ogen gericht houdt op het doel, kan dit worden overgezet naar ons geloofsleven. Het doel, de prijs van Gods roeping boven, in Christus voor ogen houden. Denken aan wat boven is, jagend naar de prijs die boven zal worden uitgereikt, in heerlijkheid. Zo mag onze geloofshouding zijn in ons leven. Wat God ons heeft belooft, gaat al ons menselijke voorstellingsvermogen te boven, het gaat ook al onze aardse doelstellingen te boven. Het is het summum van heerlijkheid waar God ons op richt. Mogen wij in overeenstemming daarmee in ons leven onze roeping voor ogen houden.

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Het doel, de prijs van Gods roeping