Zondagsdienst 16 februari 2014

De zalving door Maria in Bethanië van de voeten van de Heer Jezus is een bijzondere daad van aanbidding. De Nardus gaf daar een aangename geur, die heel het huis vervulde. Zo zou de wandel van gelovigen in Christus Jezus die geur verspreiden. In tabernakel en tempel werden de ruimtes gevuld met de geur van het reukofferaltaar. Laten wij voor God een aangename geur zijn, terwijl Hij ons hart vult met Zijn Woord van genade!

Liturgie

Spreker: Miriam Markus

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: Zalving in Bethanië

Powerpoint presentatie: