Zondagsdienst 16 maart 2014

In de Paulinische gemeentes waren oudsten en als die er niet waren, 
werd Titus naar Kreta gestuurd om wat op dat punt ontbrak, recht te zetten. 
Oudsten? Wat is hun functie? 
Heersen of dienen? 
Wat als oudsten hun doel missen? 
Wat is de houding van gemeenteleden hierin? 
Allemaal vragen waarop de Schrift antwoord geeft.

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: Oudsten in de gemeente

Powerpoint presentatie:

De extra informatie die Date Gorter na de predicatie gaf kun je hier vinden.

Je moet dan wel inloggen in ‘Mijn EH’