Zondagsdienst 21 september 2014

Een merkwaardige geschiedenis lezen we in Handelingen 20:5-12. Paulus arriveerde te Troas en houdt daar tot midden in de nacht een toespraak in een opperzaal. Een jongeman, Eutychus genaamd, zit in het venster en door een diepe slaap bevangen valt hij van de derde etage naar beneden. Naar het schijnt dood. Maar Paulus bemoedigt het gezelschap en weet te melden dat het weer goed komt met de jongeman. Vervolgens zet Paulus zijn toespraak boven voort tot aan de volgende morgen. En de jonge man wordt later inderdaad levend weggebracht. Wat doet deze geschiedenis in het boek Handelingen? Wat heeft het ons te zeggen?

Liturgie

Spreker: Evert Mannak

Predicatie

Spreker: André Piet
Onderwerp: Eutychus

Powerpoint presentatie: