Zondagsdienst 22 maart 2015

Het ging in de preek over Gods kracht om te redden. Eerst is het nodig om te weten dat redding nodig is, daar is een spiegel voor getoond, waarin je ziet hoe God de mensen toont hoe ze zijn: onrechtvaardig, genadeloos, niet goed in Gods ogen en noem maar op, reddeloos verloren dus eigenlijk, ook al zie je dat zelf misschien anders. (dan zeker in een andere spiegel gekeken?) . Daarvan is redding nodig. God heeft ons lief en heeft ons door de dood van Zijn Zoon, in genade ons alle eigenschappen van Zijn Zoon geschonken, zo ziet Hij ons nu, in Christus. Gaan wij die eigenschappen ook ontwikkelen? Gebed is de eerste en eenvoudigste mogelijkheid. Contact met Hem, in relatie met Hem leven. Dan ook dagelijks eens kort, maar serieus nadenken over geloof; gebruik hiervoor het dagelijkse rooster op de EH-site, of begin zelf met een gedeelte uit de brieven van Paulus, 3 of 4 verzen per dag is al een goede start. In het voorbeeld: niet de vette snelle hap, maar een stukje gezond voedsel. Jezus is toch ook voor jou gestorven? Dan kan jij leven met en voor Hem, beetje bij beetje met Hem je leven delen.

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Gods kracht tot redding!

Powerpoint presentatie: