Zondagsdienst 26 januari 2014

De roeping van Mozes heeft alles te maken met onze roeping. Mozes dacht op basis van de overlevering van de beloften van God dat hij degene was die het volk moest bevrijden van de Egyptenaren. Op eigen kracht greep hij in, het lukte niet, eerst moest Mozes worden geroepen, dat gebeurde pas later. Mozes krijgt een hechte relatie met God en pas nu is Mozes klaar om zijn positie in te nemen, als bevrijder. Daar ligt de verbinding met ons. Door onze hechte relatie met onze hemelse Vader gaan we niet op eigen kracht strijden. Niet ons zelfvertrouwen is van belang, maar het vertrouwen op Vader. Vervolgens mogen wij onze positie innemen, met sandalen van de vrede.

Liturgie

Spreker: Evert Mannak

Predicatie

Spreker: Ruud Boukema
Onderwerp: De verandering!