Zondagsdienst 27 april 2014

In deze heel persoonlijke brief laat de apostel Paulus je in zijn hart kijken. Hij laat zien hoe genade, vrede en verzoening doorwerkten in zijn leven en hoe deze praktisch uitwerkten. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus noemt hij de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. God wil ook in jouw leven God en Vader zijn. Hij is Degene die met je gaat en troost. Door Hem getroost kun je tot troost zijn van hen die Hij op je weg brengt. Op Hem vestigen wij onze hoop! Je mag je gedragen weten door Hem!

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Andries van der Wal
Onderwerp: Een brief voor je hart!