Zondagsdienst 29 juni 2014

Wie heeft de tijd geschapen? Wat is de functie van tijd? Gods plan van tijdperken. In de predikatie wordt u vanuit de schrift meegenomen in het onderwerp tijd en wat tijd te maken heeft met Gods plan met het universum.

Liturgie

Spreker: Evert Mannak

Predicatie

Spreker: Pieter van ‘t Veer