Zondagsdienst 30 november 2014

God is Geest en onzichtbaar en onhoorbaar. Christus is het Woord dat vlees werd en Hij is het Beeld van de onzichtbare God. In Hem zien wij niet alleen maar Hemzelf, maar Zijn God; door Hem horen wij niet Zijn woorden, maar die van de Vader. Voor God is Hij de mens en voor de mens is Hij God. Zo is Hij de Middelaar tussen God en de mens, de mens Christus Jezus, die Zichzelf geeft om Gods wil te doen. Hij is het overeenstemmende losgeld, waardoor God alle mensen redt.

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Middelaar, Mens Christus Jezus, overeenstemmend losgeld