Zondagsdienst 4 oktober 2015

Op de laatste, grote dag van het Loofhuttenfeest roept Jezus op om tot Hem te komen omdat Hij levend water te bieden heeft. Waarom riep Hij dat juist bij deze gelegenheid? En wat bedoelde Hij met deze cryptische zin? En wat heeft dit ons te zeggen?

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: André Piet
Onderwerp: Stromen van levend water

Powerpoint presentatie: