Zondagsdienst 7 juni 2015

Dit gedeelte staat tussen het erepodium van Christus en de bediening van de verzoening in ons, doordat Hij het zondoffer was, opdat wij Gods gerechtigheid zouden zijn in Hem. Het gaat over de liefde van Christus in ons, die een druk veroorzaakt tegen de machten en krachten van de boosheid die ons willen overheersen. Zijn liefde in ons is een druk ten goede. Leven voor Christus nu, niet alleen in de toekomst wanneer wij verheerlijkt zullen zijn, maar nú al. In ons is de nieuwe schepping al werkzaam door zijn liefde en Gods geest in ons. Dat geeft de motivatie en de kracht om niet meer voor ons zelf te leven, maar voor Hem die voor ons stierf en werd opgewekt, VOOR ONS.

Liturgie

Spreker: Tjerk Voorwinden

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: De liefde van Christus

Powerpoint presentatie: