Zondagsdienst 7 september 2014

Er bestaat een opvallende overeenkomst tussen de ark van het verbond en de Heer Jezus Christus. Als we dat van dichtbij bekijken uit de Schrift, dan zien we de centrale plaats die de ark en dus de Heer in het plan en werk van God inneemt. Hij heeft Zijn bloed uitgegoten aan het kruis en geeft eer aan Zijn Vader en is tot redding van allen!

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: De Ark

Powerpoint presentatie: