Zondagsdienst 9 november 2014

Abram was rijk aan bezit, maar gaf daarvan aan God, en zo werd zijn bezit tot zegen voor anderen. Lot wilde rijk zijn en dat maakte hem begerig en uiteindelijk verloor hij alles. Paulus wilde belangrijk zijn en in aanzien voor mensen, maar uiteindelijk besefte hij dat dit alles van geen waarde was toen hij Christus leerde kennen. Hierin zit een betekenisvolle les, niet alleen voor bezit, maar voor alles. De idealen of verlangens die wij najagen worden alleen zinvol, wanneer het door geloof wordt gericht en overeenstemt met Gods voornemen. Willen wij leven voor onszelf of voor onze Heer, die voor ons gestorven is en opgewekt? Dat is een wereld van verschil; vraag maar aan Paulus

Liturgie

Spreker: Miriam Markus

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Geloof geeft zin aan je leven.