Een nieuwe stichting voor de NCV Bijbelstudie App

Het werk aan de vertaling en de App gebeurde de afgelopen jaren onder de vlag van Stichting EH Depot, maar zoals op deze website te lezen is, is ervoor gekozen om voor dit werk een nieuwe stichting op te richten, Stichting NCV Bijbelstudie. De beweegredenen om (nog) een nieuwe stichting op te richten heb ik wat uitvoeriger in een blog op de nieuwe website uitgelegd. Het komt kort hier op neer:

Er is enorm veel werk te verzetten rondom de Nederlandse Concordante Vertaling en de bijbehorende studie app. Van het hele Oude Testament moet nog een interlineair komen, een grondtekst gereconstrueerd worden en daarna een vertaling gemaakt worden. Dat alleen is al jaren werk. Bij het Nieuwe Testament ben ik voetnoten met achtergrond informatie, verwante verzen en commentaar over de vertaling aan het schrijven, ik wil nog een Nederlands lexicon maken en de app herschrijven.

Er ligt voor jaren en jaren aan werk, en het meeste daarvan doe ik vooralsnog alleen. Er is geen gebrek aan motivatie of ideeën, alleen aan tijd en handen. Met de nieuwe stichting hoop ik dat er meer handen met meer tijd kunnen werken aan het werk dat er ligt. Zo is er al een professioneel programmeur enthousiast om mee te werken aan de app en bereid daar tijd voor vrij te maken, en hoop ik naast de mensen die nu al af en toe meekijken nog iemand te vinden om een of meerdere dagen per week mee te werken aan de inhoudelijke kant. Dit alles met één wens: opdat we Gods woord beter mogen leren kennen!

Meer over de stichting en hoe je kunt delen in dit werk is op deze pagina te lezen.

Thijs Amersfoort