Feesten van Ieue

Van de Heer moet het volk Israël 7 feesttijden per jaar houden. Om welke dagen gaat het dan eigenlijk? Wanneer in het jaar vielen ze? Wat is kort de inhoud van deze dagen? Deze studie geeft u een overzicht daarop. Verder wordt uitgebreider ingegaan op één van deze dagen die in de 7de maand van de Bijbelse kalender valt, namelijk op: de ‘dag van bazuingeschal’. Waar verwijst die dag naar? Diverse punten, verbonden met de ‘dag van bazuingeschal’, komen naar voren.

boekje

feesten in beeld

overzicht jaar feesten