Koninkrijk in het Nieuwe Testament Deel 1

De betekenis van het Koninkrijk in het Nieuwe Testament

Erg belangrijk is te zien hoe de lijn van het in Daniël aangekondigde
koninkrijk van de hemelen in de Griekse Schrift (NT) voortgezet wordt.

Mattheüs sluit nauw aan bij Daniël. De boodschap van het koninkrijk
wordt afgewezen door Israël. Dat gebeurt ook in Handelingen. Ook 
dan aanvaardt Israël de Koning en het koninkrijk niet. En: wat is het 
verschil tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de hemelen?
Al deze facetten worden besproken in twee Bijbelstudies die u op uw
computer of tablet kunt downloaden en in mp3 beluisteren.

deel 3a

deel 3b