Studiedag: Christus Jezus’ voorbestaan

Deel1 Christus in de vorm, gestalte van God

https://www.slideshare.net/ehstudies/20151114-studiedag-deel1christusindevormgestaltevangoddgortermp3

Deel2 Christus, het beeld en woord van God (audio incompleet)

https://www.slideshare.net/ehstudies/20151114-studiedag-deel2christushetbeeldenwoordvangodgbernouw

Deel3 Christus in de Hebreeuwse Schrift

https://www.slideshare.net/ehstudies/20151114-studiedag-deel3christusindehebreeuwseschriftavdwal