Studiedag Eén(heid)

‘Eén(heid)’ belicht vanuit Efeze 4; Eén God, één Heer, één Lichaam en één volk Israel

In de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 6 staat in de Concordante vertaling:

“Ik spreek jullie dan aan, ík, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede: één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping; één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die is over allen en door allen en in allen.”

In de morgen zal Hans van der Kleij de dag openen met het onderwerp “Eén God, de Vader “.
Na de koffie zal Date Gorter het onderwerp “Eén Heer, Christus Jezus” behandelen.
Na de lunch zal Gijs Bernouw de studie voortzetten met het onderwerp “Eén lichaam van Christus” en Andries van der Wal zal de dag afsluiten met de behandeling van het onderwerp “Eén volk: Israël”.
Elk studiemoment wordt in een tijdsperiode van ongeveer 50 minuten behandeld.

Deel1 Eén God-HvdKleij

Deel2 Eén Heer-DGorter

Deel3 Eén Lichaam-GBernouw

Deel4 Eén volk Israel-AvdWal