Info stichting

Stichting E-H Depot Nederland heeft als doel: (het bevorderen van) de verkondiging in woord en geschrift van het evangelie van genade, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

De stichting probeert haar doel onder meer de bereiken door:

  • het uitgeven van bijbelstudies;
  • het uitgeven van boeken en magazines;
  • het houden van samenkomsten.

Download hier de statuten van Stichting E-H Depot Nederland.

Financiële overzichten Stichting E-H Depot Nederland

Via onderstaande links kunt u de financiële overzichten van Stichting E-H Depot downloaden. 

Beleidsplan Stichting E-H Depot Nederland

Stichting E-H Depot is een zogenoemde ANBI-instelling: een instelling die is gemarkeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uit de aanwezigheid van deze ANBI-status vloeit de verplichting voort om een beleidsplan op te stellen en (de hoofdlijnen ervan) te publiceren op de internetsite van de stichting. Het hieronder te downloaden document bevat daarom het beleidsplan van de stichting E-H Depot.

In het beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 juni 2014. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien noodzakelijk. Dit beleidsplan blijft van toepassing zolang er geen nieuwe versie van het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Download hier het Beleidsplan Stichting E-H Depot.

Deel met anderen