Lidmaatschap Vereniging

Om als lid van de vereniging toegelaten te worden, moet men betrokken zijn bij het werk van de vereniging of van Gemeente Eben-Haëzer en volledig instemmen met het doel en de grondslag van de vereniging.

  • De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift als Gods Woord.
  • Het doel van de vereniging is het op organisatorisch vlak ondersteunen van
    de gemeente Eben-Haëzer gevestigd te Rotterdam. Daarmee wordt beoogd 
    de verkondiging door de Gemeente in woord en geschrift van het evangelie 
    der genade, zoals Paulus dit bekend maakte door openbaring van Christus 
    Jezus, te bevorderen.

Wil je lid worden van de vereniging en ben je 16 jaar of ouder? Meld je dan aan bij het secretariaat.