Zeven verbonden

Zeven belangrijke of principiële verbonden zijn in de Schrift te onderscheiden. Zij hebben vanzelfsprekend iets te zeggen aan de mens. God bedoelt ermee iets belangrijks over zichzelf en de mens duidelijk te maken. Deze bijzondere studie werd jaren geleden geplaatst in het Amerikaanse bijbelstudiemagazine ‘Unsearchable Riches’ door bijbel- leraar A.E. Knoch.

Deel1

Deel2

Bijlage bij de studie