Zondagsdienst 11 mei 2014

Eigen gerechtigheid wordt tegenover Gods gerechtigheid gesteld. Eigen gerechtigheid uitwerken is een doodlopende weg. Het geloof van Jezus Christus brengt ons gerechtigheid, die is op allen die geloven. Christus is de voltooiing van de wet tot (als weg naar) gerechtigheid. Jezus is Heer, dat is de belijdenis van ons hart, die wij mogen uitspreken, uitzingen, of betuigen. Hij is onze Redder. Net zoals Hij aan het kruis hing en stierf voor ons en niet beschaamd uitkwam omdat Hij zijn geloof op zijn God en Vader stelde. Hij werd opgewekt, levend gemaakt en stond op vanuit de doden . Zo zal een ieder die gelooft hetzelfde meemaken, de opstanding, want wie zijn geloof op Hem stelt zal niet beschaamd uitkomen. Paulus schaamt zich het evangelie niet (Rom. 1:16) want het is Gods kracht tot redding. In dit evangelie wordt Gods gerechtigheid onthuld, voor een ieder die gelooft.

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Ieder die op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.

Powerpoint presentatie: