Zondagsdienst 18 mei 2014

Het begrip ‘navolging’ (Gr. mimetes > mime) komen we zeven keer tegen in het Nieuwe Testament. Als we voor het gemak de Hebreeën-brief ook als door Paulus geschreven beschouwen, dan komen we het woord alleen bij hem tegen. Paulus schrijft bij herhaling dat we zijn navolgers zouden zijn, zoals hij een navolger van Christus is. Wat betekent dat? Daarover gaat deze studie.

Liturgie

Spreker: Miriam Markus

Predicatie

Spreker: André Piet
Onderwerp: Navolgers – van wie, waarin & hoe?

Powerpoint presentatie: