Zondagsdienst 13 maart 2016

Jezus Christus gekruisigd, Hij riep: mijn God, mijn God, waartoe U Mij verlaten hebt! Zo kun je je als mens weleens voelen. De waar- heid is, dat God altijd dicht nabij is. Dat wist onze Heer ook. Hij kreeg antwoord en wij krijgen dat ook. Op Gods tijd. De kruisiging was cruciaal, beslissend in Gods plan. Wij kunnen leven omdat Hij opgewekt werd!

Liturgie

Spreker: Cis Maissan

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: Jezus Christus gekruisigd

Powerpoint presentatie: