Zondagsdienst 20 maart 2016

In Romeinen 1 schrijft Paulus over de erkenning van de Schepper-GOD. Miskenning daarvan verijdelt het menselijk denkvermogen: alle redeneringen leiden per definitie tot niets. Bovendien wordt het duister in het onverstandig hart en de mens degradeert tot een beest. Ook het seksueel onderscheidingvermogen verdwijnt. Paulus legt een direct verband tussen enerzijds de verhouding Schepper-schepping en anderzijds de verhouding mannelijk-vrouwelijk. Maar wat en hoe is de connectie tussen beiden? En wat betekent dat?

Liturgie

Spreker: Evert Mannak

Predicatie

Spreker: André Piet
Onderwerp: Mannelijk en vrouwelijk

Powerpoint presentatie: