Zondagsdienst 16 augustus 2015

Psalm 118 is één van de vele psalmen waarin de ik-figuur ver uitstijgt boven de schrijver van de psalm. Het spreekt van Messias die op edelen niet kon vertrouwen maar des te meer op zijn God. Die in benauwdheid terechtkwam maar uitgered werd. Die opstond om niet meer te sterven en verhoogd werd aan Gods rechterhand. Hij is de steen die de bouwlieden (Israëls leiders) hadden afgekeurd maar die vervolgens de Hoeksteen werd… van een geestelijk bouwwerk, Gods tempel in onze dagen. Van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen!

Liturgie

Spreker: Tjerk Voorwinden

Predicatie

Spreker: André Piet
Onderwerp: De Steen die de bouwlieden afkeurden

Powerpoint presentatie: