Zondagsdienst 23 augustus 2015

Paulus bidt in Kolossenzen 1:9-14 voor de gelovigen. Dankbaar voor de vrucht die hij ziet, bidt hij voor groei. Toename in de er- kenning van Gods wil. Een waardige wandel, en: groeien in de erkenning van God. Wat is dat? Luister hier naar de toespraak.

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: God en groei

Powerpoint presentatie: