Zondagsdienst 17 mei 2015

God heeft ons uit de leefomgeving van weerspannigheid en boosheid en vleselijk denken en handelen in overeenstemming met het vlees, overgezet naar leven met Christus. God heeft ons in Hem uitzicht van leven in heerlijkheid gegeven. God heeft ingegrepen in ons leven vanwege de onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft. Hij is rijk aan barmhartigheid. Eigen kracht blijkt zwakheid te zijn als wij Hem willen dienen. Petrus is daar een voorbeeld van toen hij Jezus Christus drie keer verloochende, en Hem ontkende, waarna een haan kraaide, zoals de Heer hem voorspeld had. In genade zijn wij geredden, en dat niet uit ons zelf; het is Gods werk.

Liturgie

Spreker: Cis Maissan

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Hoe het met ons gesteld was

Powerpoint presentatie: