Zondagsdienst 24 mei 2015

Geest en leven zijn min of meer synonieme begrippen. Ook in de Bijbel is dat zo. Wie de geest ontvangt, ontvangt leven en wanneer je dus de geest geeft, dan sterf je. Die koppeling is er ook wanneer we het hebben over leven op het hoogste niveau: onvergankelijk leven. Dat is het leven dat Christus aan het licht bracht in zijn opstanding. Hoe ontvangt een mens dat leven? En wat is dat voor soort leven? En waardoor wordt dat leven in de praktijk gekenmerkt?

Liturgie

Spreker: Miriam Markus

Predicatie

Spreker: André Piet
Onderwerp: Door de Geest leven