Zondagsdienst 17 november 2013

Misleiding, dwaling en leugen worden op een gebruikelijke manier (een eerder beproefde methode) gebruikt om mensen en zelfs gelovigen van de waarheid weg te leiden. In Genesis 3:1-6 is hier al van sprake en het gaat door tot in de tegenwoordige tijd. Ef. 4:14 spreekt over de stelselmatigheid van de dwaling (NBG: list die tot dwaling verleidt)

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Gijs Bernouw
Onderwerp: Dwaling, list, leugen. De waarheid niet geloven.