Zondagsdienst 24 november 2013

Paulus’ relatie met Corinthiërs was –zacht gezegd- moeizaam. Paulus had van zichzelf geen gezag. Dat was wel in het woord van verzoening dat hij sprak en leefde. Zijn houding –voorbeeld voor ons- was verzoenend, altijd, ook al werden zijn woorden en daden verkeerd begrepen!

Liturgie

Spreker: Frans Erkens

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: Paulus’ gezag in het woord van verzoening