Zondagsdienst 19 oktober 2014

Jezus vraagt een Samaritaanse vrouw om water. Het gaat Hem om haar hart, om de dorst van haar hart, om de bron die haar levend water geven zal. Hij gaat haar niet uit de weg. Hoe gaan wij met conflicten om? Vermijden we elkaar? Maar broederschap wil elkaar vasthouden, in het besef dat je broeder wordt door de ander. God roept ons tot één lichaam. In de verhalen die de Heer vertelt wordt het licht gezet op wie God is. Zijn liefde gaat uit naar ons, naar de mens, naar hun antwoord op Zijn liefde. Hij tilt jou en mij op tot Zijn liefde en genade. Dat God ons bij elkaar plaatst, is niet vrijblijvend. We moeten ontdekken dat we elkaar niet moeten, niet willen loslaten. Zijn wij op de plaats waar Hij ons neerzet tot opbouw, tot lof en eer van Zijn naam? Levend van genade, betoon je toch genade?! Wat een woorden spreekt het Woord tegen jouw en mijn hart. Laten wij samen verstaan wat de wil van de Heer is! Van Hem die met ons is en met ons gaat! Hij draagt jou en mij. We lezen ook Psalm 103:8-9, 11. De nadruk ligt op Gods barmhartigheid en genade. Laten wij niet alleen lopen, maar samen de weg gaan die Hij ons wijst! Steeds weer lezen wij zinnen die ons niet meer loslaten!

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Andries van der Wal
Onderwerp: Hij draagt jou en mij!

Powerpoint presentatie: