Zondagsdienst 12 oktober 2014

Die van Araunah wordt in 2 Samuel 24 genoemd. In 1 Kronieken 21 vinden wij deze geschiedenis eveneens beschreven. David laat het volk tellen en dat leidt tot een bijzondere serie gebeurtenissen. Wat zegt ons dat?

Liturgie

Spreker: Tjerk Voorwinden

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: De dorsvloer

Powerpoint presentatie: