Zondagsdienst 22 december 2013

De Schrift laat zien wat werkelijk gebeurde rondom de geboorte van de Heer Jezus als mens. De ‘wijzen’ kwamen pas later in het land om Hem te eren. Waarom werd Hij mens? Paulus geeft een niet mis te verstaan antwoord op die vraag!

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: Jezus werd mens, kwam om alle zondaren te redden.