Zondagsdienst 29 december 2013

Wat is de uitwerking van genade, liefde, verzoening, rechtvaardiging in ons leven? Waar om gaat het in dit schriftgedeelte? Over wie gaat het? Wij mogen beseffen ‘van Christus’ te zijn en ‘elkander te aanvaarden zoals Hij ons aanvaardt.’ Paulus zegt het duidelijk: Er is niets ter veroordeling! Die uitspraak telt!

Liturgie

Spreker: Miriam Markus

Predicatie

Spreker: Andries van der Wal
Onderwerp: Relatie met God en met mensen, niets ter veroordeling