Zondagsdienst 22 september 2013

Logisch gevolg van de genade en verzoening is: je lichaam helemaal aan God geven. Anders denken. Paulus zegt hoe dat werkt. Nederig trek je samen op in geloof dat God toedeelt. Laat ieder wat God te doen geeft, goed doen!

Liturgie

Spreker: Ernst-Jan Rutjes

Predicatie

Spreker: Date Gorter
Onderwerp: Geloof praktisch uitleven